จองซื้อหุ้น บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ‘OR’

บริษัท ปตท. น้ำมัน และค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ‘OR’
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย

วันที่ 24 มกราคม 2564-เที่ยงของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564**

รายละเอียดการจองซื้อ

  • ราคาเสนอขาย 16-18 บาท โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว หรือ กรณีที่ได้รับจัดสรรไม่เต็มจำนวน เป็นต้น
  • เปิดจองซื้อวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน)
  • จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้นและจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนขั้นต่ำครั้งละ 100 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด
  • การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยจะใช้วิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
  • การคืนเงิน หากไม่ได้รับการจัดสรร คาดว่าจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 ก.พ. 2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)

ช่องทางการจองซื้อ

1. จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่ Money Connect by Krungthai ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564
คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai คู่มือการใช้งานระบบ Money Connect by Krungthai

2. จองซื้อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564คลิกดูสาขาที่เปิดให้บริการพิเศษ

ประกาศผลการจัดสรร ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564ดาวน์โหลดใบจอง หุ้น OR ได้ที่นี่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

  • Krungthai Contact Center โทร. 0-2111-1111

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://krungthai.com/…/krungthai…/promotion-detail/580

เรื่องที่เกี่ยวข้อง