จองสิทธิฉีดวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่” ผ่านแอปเป๋าตัง

จองสิทธิฉีดวัคซีน “ไข้หวัดใหญ่” ผ่านแอปเป๋าตัง

แจ้งข่าว ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง
และกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่
ปีนี้ สปสช. ปรับระบบการจองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รูปแบบใหม่ผ่าน Health Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เพื่อเพิ่มความสะดวกของบริการภาครัฐ

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ – นัดฉีดระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 64ส่วนระยะเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 64

หากใครที่ไม่สะดวกจองผ่านแอปฯ ยังคงจองได้ที่หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลที่รับการรักษาได้เหมือนเดิม

กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีน

 1. หญิงมีครรภ์
 2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ
  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง
  ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และผู้ป่วยเบาหวาน
 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 6. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

  สำหรับหญิงมีครรภ์สามารถขอลงทะเบียนและฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี โดยแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

  สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330

เรื่องที่เกี่ยวข้อง