ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้ NPLs ก่อน 1 ส.ค. 64

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่กลายเป็น NPLs ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่กลายเป็น NPLs ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยชะลอดำเนินการทางกฎหมายไม่ฟ้องร้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลายลูกหนี้ #NPL แล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละราย จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากการระบาดของ #โควิด19 ทำให้ลูกหนี้ขาดรายได้ต่อเนื่องทั้งจากการปิดกิจการ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้

ออมสิน ชะลอไม่ฟ้องลูกหนี้ NPL ถึงสิ้นปี64 เหตุจากโควิด19 ทำลูกหนี้ขาดรายได้

มาตรการนี้จะครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่ 1) สินเชื่อบุคคล-รายย่อย 2) สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย 3) สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) สินเชื่อธุรกิจ #SME ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล และมีการผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่มาเริ่มค้างชำระในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะดำเนินการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการอีก จึงขอให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหา ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง