สงกรานต์ เล่นสาดน้ำสงกรานต์ ได้มั้ย

กทม. ออกแนวทางจัดกิจกรรมสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 10 – 15 เม.ย. 64

 • ผู้ร่วมงานเกิน 100 คน ต้องขออนุญาต กทม.
 • ทุกกิจกรรมต้องยึดหลัก DMHTT
 • งดเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต การประแป้งและปาร์ตี้โฟม

สงกรานต์วิถีใหม่ 2564
อนุรักษ์ประเพณีไทย ปลอดภัยโควิด

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

มติ.ศบค.ชุดใหญ่ “งดสาดน้ำ”

ซึ่งในวันที่ 19 มีมี.ค. ที่ประชุท ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติออกมามาตรการ การจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ สรุปเป็นมาตรการ ดังนี้

กิจกรรมที่สามารถจัดได้

1. จัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
2. จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรใ กำหนด
3. ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T

ทั้งนี้ ในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T

ขอบคุณภาพจาก สภากาชาด

และหลักเลี่ยงการสัมผัส

 • ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง
 • อากาศระบายได้ดี
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ

งดจัดกิจกรรม / กิจกรรมที่งด เล่นสาดน้ำ ประแป้ง เล่นปาร์ตี้โฟม

 • งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 
  – งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ 
  – งดการจัดคอนเสิร์ต
 • งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

กิจกรรมอื่น เป็นไปตามคกก.โรคติดต่อจว./กทม.

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี ย้ำมาตรการเข้มงวด ห่วง ดื่มสุรา