ครม.ประกาศวันหยุดราชการพิเศษ ปี 2564 จำนวน 4 วัน และวันหยุดตามประเพณีภูมิภาค อีก 4 วัน

14:09 ด่วน! ครม.ประกาศวันหยุดราชการพิเศษ ปี 2564 จำนวน 4 วัน และวันหยุดตามประเพณีภูมิภาค อีก 4 วัน

วันนี้ (29 ธ.ค. 63) ครม.มีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งมีการเลื่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564

โดยการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ เพราะว่าเป็นแค่ในวันพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 เท่านั้น

อีกทั้ง กรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่มีการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกไปจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความสมควรว่าจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้ ทั้งในส่วนของเอกชนก็เช่นเดียวกันและสถาบันการเงินจะหยุดหรือไม่หยุดตามที่รัฐกำหนดก็ได้

🚩 วันหยุดราชการ (ทั่วประเทศ) ดังนี้
✅ วันที่ 12 ก.พ. 64 วันตรุษจีน
✅ วันที่ 12 เม.ย. 64 วันเทศกาลสงกรานต์
✅ วันที่ 27 ก.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
✅ วันที่ 24 ก.ย. 64 วันมหิดล

🚩 วันหยุดราชการแบ่งตามภูมิภาค
✅ วันที่ 26 มี.ค. 64 หยุดภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุ
✅ วันที่ 10 พ.ค. 64 หยุดภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ
✅ วันที่ 6 ต.ค. 64 หยุดภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
✅ วันที่ 21 ต.ค. 64 หยุดภาคกลาง ประเพณีออกพรรษา

🚩 ทั้งนี้ วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากเดิมจะหยุดในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 64 เลื่อนให้มาเป็นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64