ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษี แบบออนไลน์ถึง 30 ม.ย. 64 และ ภ.ง.ด.90/91 ถึง 30 มิ.ย. – วิธีเช็คสถานะคืนภาษี ?

ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษี แบบออนไลน์ถึง 30 ม.ย. 64 และ ภ.ง.ด.90/91 ถึง 30 มิ.ย. – วิธีเช็คสถานะคืนภาษี ?

ข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมสรรพากร แจ้ง ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการยื่นแบบออนไลน์ในเดือนเมษายน 2564 ขยายถึงวันที่ 30 เมษายน 2564


ขยาย เวลา ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 ออนไลน์ ถึง ถึง 30 มิถุนายน 2564

กรมสรรพากร ขยายเวลาให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 ออนไลน์ ได้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

การขอคืนภาษี 2563 ได้รับคืนเงินภาษีคืนช้า จริงหรือ ?

จากกระทู้ความเห็นออนไลน์หลายคนตั้งคำถามว่า คืนภาษีปี 63 ล่าช้า ซึ่งทางกรมสรรพากร ได้ชี้แจ้งกระบวนการ การบริการการยื่นขอคืนภาษี หากไม่มีการขอเอกสารเพิ่ม หรือ มีรายการลดหย่อนมาก จะได้ตืนภาษีภายใน 7 วันทำการ แต่หากมีการลดหย่อนเยอะ จะใช้เวลานานกว่าที่กำหนด

ประกอบกับ ช่วงนี้มีการสถานการณ์ Covid-19 ระลอก 3 กระบวนการคืนภาษี น่าจะใช้ระยะเวลามากขึ้น เพราะข้าราชการส่วนหนึ่งต้อง Work from home ตามคำสั่งและการขอความร่วมมือจากศบค.และนายกรัฐมนตรี จึงอาจกระทบระยะเวลาการคืนภาษีให้กับประชาชนได้

ซึ่งจากประสบการณ์ปีนี้การล่าช้ากว่าปกติมาร่วม 1 เดือน ยังไม่ได้คืนภาษี โดยปกติเมื่อเทียบกับปีภาษี 2562 ได้คืนภาษีแล้ว ..ทำไงต่อละ

บริการสอบถามข้อมูล การขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91 ออนไลน์

เว็บไซต์ https://www.rd.go.th/27942.html

ชื่อกลางไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใช้คำว่า นาย นาง นางสาว

ใต้โปรดติดต่อจะมีพื้นที่สรรพากร ที่รับเอกสาร และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมเบอร์ต่อ ..

เมื่อเช็คกระบวนการพิจารณาภาษีทางออนไลร์แล้ว ซึ่งสถานะมี 5 ขั้นตอน

 1. ยืนแบบภาษี
 2. นำเข้าข้อมูล
 3. พิจารณาคืนภาษี
 4. ส่งคืนภาษี
 5. ได้รับคืนภาษี

หากใช้ออนไลน์ไม่ได้ .. แนะนำวิธีการง่าย ๆ ขอคืนภาษี โทรถามจนท.ดีที่สุด

จึงแนะนำว่า หากสถานะหยุดอยู่ที่ข้อ 3. พิจารณาคืนภาษี นานๆ ให้โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในเขตพื้นที่ที่ยืนไว้ ใต้เอกสารที่ยืนออนไลน์ไว้ ( ใต้โปรดติดต่อจะนพื้นที่สรรพากร ที่รับเอกสาร และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมเบอร์ต่อ .. )

โดยสอบถามว่า

 • จนท.ได้รับเอกสารครบแล้วหรือไม่ อาจยืนแบบไม่ถูกต้อง ยื่นภาษีไม่ครบ
  หนังสือรับรองเงินเดือนและการหักภาษี หรือใบทวิ 50 , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รวมไปถึงหลักฐานค่าลดหย่อนต่าง ๆ ทั้งเอกสารการซื้อ SSF, RMF, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เอกสารรับรองบุตร, ทะเบียนสมรส หรือใบเสร็จต่าง ๆ ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ฯลฯ
 • จนท.มีเรียกเอกสารอื่นๆ มาหรือไม่ จะได้จัดส่งให้ เพื่อประกอบการขอคืนภาษี บางรายจนท.ขอเอกสารเพิ่มเติม แต่เราไม่รู้ หรือไม่ได้อ่าน sms / บางรายไม่ได้ใส่เลขพร้อมเพย์ ธนาคาร ก็ไม่รู้คืนภาษีให้ทางไหน
 • จนท.มีติดปัญหาซักถามอื่น ๆ หรือไม่ เพราะเวลาผ่านมาระยะหนึ่ง กลัวว่า เอกสารจะตกหล่น หรือมีปัญหาอื่นๆ
 • ล่าสุด ตนท.ขอใบสั่งจ้าง ตืดอากรแสตมป์ ลูกจ้างช่างเล็กๆจะเอามาจากไหน ติดอากร ด้วยเหรอ

แค่นี้ก็จะเคลียร์ปัญหาไปได้ / จนท.ท่านอาจจะติด Work from home หรือข้อใดข้อหนึ่งจะแจ้งให้ทราบ จากนั้นก็รอกรมสรรพากรแจ้งผลการคืนภาษีเข้าระบบปกติ (เจ้าหน้าที่จะไม่โทรหาเราเพื่อถามข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมใดๆนะ อย่างเชื่อหากใครแอบอ้าง)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง