จนท.อุทยานกว่า 30,000 คน ดูแลพิทักษ์สัตว์และป่าไม้

รมว.รับผลักดันดูแลจนท.อุทยานกว่า 30,000 คน ดูแลพิทักษ์สัตว์และป่าไม้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินลาดตระเวนป่าตระเวนพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับชุดลาดตระเวนป่าเฉพาะกิจ เส้นทาง ดงงูเห่า-บึงไผ่-กม.33 รวมระยะทาง 5.7 กิโลเมตร

พร้อมพักค้างแรมในป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 1 คืน เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่และความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รับดูแลจนท.กว่า 30,000 คนทั่วประเทศ

“ทั้งนี้ ยืนยันว่าในปีนี้จะไม่มีกรณีเลิกจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพราะได้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณถึงความจำเป็นแล้ว โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2 หมื่นคน ต้องใช้งบประมาณปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งขอฝากไปยังผู้บริหารและอธิบดีที่รับผิดชอบ ว่าขอฝากในเรื่องเงินเดือนที่ต้องออกให้ตรงในแต่ละเดือน รวมทั้งในเรื่องสวัสดิการ ประกันชีวิต หรือเบี้ยเสี่ยงภัยต่างๆ ที่กระทรวงจะพยายามจัดหามาเพิ่มขึ้น” นายวราวุธกล่าว

ในปี พ.ศ.2565 มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิต จำนวน 19 ราย บาดเจ็บสาหัส 4 ราย บาดเจ็บจากการปะทะ 2 ราย และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 11 ราย ซึ่งได้มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาเป็นอย่างดีตลอด

เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคม 2565

วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

“ผู้พิทักษ์ป่า”

คือผู้ทำหน้าที่รักษากฎหมายและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองของประเทศ
ซึ่งปฏิบัติงานตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน พื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ
รวมทั้งพื้นที่คุ้มครองทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศไทย

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถือเป็นกำลังสำคัญทำหน้าที่เฝ้าป่า ปกป้องผืนป่าแทนคนทั้งประเทศ

คนเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเดือนละ 15-20 วัน เพื่อดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ที่ต้องใช้บุคลากรในการเดินลาดตระเวนป้องปรามผู้กระทำผิดจากการตัดไม้หรือลักลอบล่าสัตว์ป่า พร้อมเก็บข้อมูลเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การขาดบุคลากรเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่าของประเทศ

บอกลาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

URL : https://www.the101.world/farewell-forest-rangers/

เหตุผลเลิกจ้าง “ผู้พิทักษ์ป่า” 1,731 คน ยอมหั่นเงินเดือน 25%

https://news.thaipbs.or.th/content/311633

เรื่องที่เกี่ยวข้อง