ราคาที่พัก เราเที่ยวด้วยกัน แพงกว่าปกติ …ปัญหาอยู่ที่ไหน

ราคาที่พัก เราเที่ยวด้วยกัน แพงกว่าปกติ …ปัญหาอยู่ที่ไหน

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ตามที่โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มเปิดให้มีการจองที่พักมาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นโครงการมีจำนวนสิทธิห้องพัก 2,000,000 สิทธิ (2 ล้านห้อง) ล่าสุด ณ วันที่ 9 ต.ค. 64 20.42 น. จำนวนสิทธิที่พักเหลือ1,878,375 สิทธิ ถูกจองรวม 2 วัน 1.2 แสนสิทธิ

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จำนวนมาก สังเกตว่า ราคาห้องพักของโรงแรมที่เข้าร่วม เมื่อนำราคาขายปกติ หักส่วน 40% ของเราเที่ยวด้วยกัน ราคาแพงกว่าปกติ หรือ หากนำไปเปรียบเทียบกับราคาขายผ่าน Agoda หัก 40% ราคายังถูกกว่า ราคาจองโดยใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน

จาก เพจเสพติดโรงแรม

ข่าวสารราคาที่พักโรงแรมแพงกว่าปกติ

ปัญหาจริงๆ อยู่ที่ไหน เกิดจากโรงแรม หรือ ระบบ

แน่นอนปัญหาส่วนหนึ่งจะเกิดจากโรงแรมที่ตั้งราคาสูงกว่าปกติ เพราะเหตุของต้นทุนที่แบกรับไว้ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 แต่มีก็มีโรงแรมจำนวนหนึ่งที่ต้องการลดราคาให้ลูกค้า แต่ลดราคาไม่ได้เนื่องจาก ระบบ ล็อคราคาต่ำสุดไว้

วันนี้เพจ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 พูดถึงเรื่อง โดยถึง “บางอ้อ สาเหตุของเรทที่พักแพงว่า

” โรงแรมหรือที่พัก ไม่สามารถลดราคาค่าห้องให้ลูกค้าต่ำกว่าเรทที่ผูกหรือแจ้งไว้กับระบบเราเที่ยวด้วยกันได้ คือ หากตั้งเรทค่าห้องไว้ 1,200 บาท/คืน หากจะลดให้ลูกค้าพัก 2 คืน เหลือคืนละ 1,100 บาท ไม่สามารถทำได้

เนื่องจากก่อนเริ่มโครงการทางททท.ให้ทุกโรงแรมส่งเรทแพลน ปี 62 ให้เขา 😨 ซึ่งปี62 ยังไม่มีสถานการณ์โควิทที่รุนแรงเท่าตอนนี้🥶 และแพลนในปี 63 ก็ไม่ได้ย่ำแย่มาก😱 เรทแต่ละโรงแรมจึงค่อนข้างสูง😭 พอเริ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลายที่ก็ลดเรทห้องลง💖💖เพื่อดึงดูดลูกค้า แต่กลายเป็นเรทถูกกว่าที่ส่งให้ทางททท. 😰จริงๆตอนส่งไปไม่คิดว่าเขาจะยึดเรทจากตรงนั้นเพราะไม่มีการชี้แจงมาก่อน 🤭ตอนนี้หลายที่เลยต้องแจ้งลูกค้าว่าทางโครงการมีเรทขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้ซึ่งแพงกว่าราคาโปรโมชั่นที่ทำให้ลูกค้า 👏👏👏ยังไงคงต้องชะลอการเที่ยวจนกว่าททท.จะแก้ปัญหานี้ได้ละคะ แทนที่คนเที่ยวจะได้ของดีราคาถูกกลับได้ของแพง

โรงแรมไม่สามารถลดเรทราคาต่ำกว่า ที่แจ้งไว้เมื่อปี 62-63 หรือ ที่ตั้งไว้ในแบบฟอร์มลง (ราคาขึ้นอยู่กับสถานการณ์)

หากใช้เรท ปี 62 – 63 เรทจะสูงกว่าปี 64 ซึ่งมีสถานการณ์ Covid-19 โรงแรมต้องขอแก้ไขเรทแพนราคาต่ำสุด – สูงสุด ปี 64 ไปที่เมล์ rateplantogether3@gmail.com (ตามที่ระบุในเอกสารลงทะเบียน)

ปัญหานี้ต้องรอความชัดเจนของโครงการ .. ซึ่งน่าเห็นใจทั้งโรงแรมและลูกค้า

ปัญหานี้ต้องรอความชัดเจนของเรื่องการจำหน่ายห้องพักต่ำกว่าราคาที่แจ้งไว้ ว่า สรุปว่าสามารถทำไหรือไม่ เพราะการขายต่ำกว่าราคาที่แจ้งไว้เป็นผลประดยชน์ของผู้จอง แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถกดราคาส่งให้ผู้จองได้ เนื่องจากราคาผูกไว้กับแอปถุงเงินฝั่งโรงแรม และโรงแรมไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย ต้องได้รับอนุมัติจากโครงการเท่านั้น ซึ่งต้องรอ .. และการแก้ไขพิจารณาให้ครั้งเดียว

ดังนั้น จะรอราคา หรือจองไปต่อก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครับนะ

ซึ่งก่อนจองควรเปรียบราคาที่ขายใน Agoda หรือ เอเยซี่อื่น หักด้วย 40% ว่า ราคาสูงหรือถูกกว่า ราคาเราเที่ยวด้วยกัน หรือเทียบย้อนหลังไปจากข้อมูลเก่าๆ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ

ถาม – ตอบ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

-ประชาชน 1 คน สามารถจองห้องพักได้ครั้งละกี่ห้อง มีจำกัดหรือไม่

ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 15 ห้อง/คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน

– หากต้องการใช้สิทธิต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน

ประชาชนที่ี่ต้องการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

-ระยะเวลาในการจองโรงแรมคือช่วงใด

เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิในโครงการจะหมด

-ระยะเวลาการชำระเงิน หลังจากจองสำเร็จ

ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

-ประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ สามารถจองโรงแรมได้ช่องทางใดบ้าง

*โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง เพื่อส่ง link การชำระเงินเข้าแอปเป๋าตัง

*Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)

*www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม

*ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

-การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านใช่หรือไม่

ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

-กรณีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระค่าที่พัก (60%) สามารถทำการยกเลิกการจองได้หรือไม่

จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้*

-กรณีประชาชนชำระค่าที่พักในส่วนของ ตนเองไปแล้ว 60% ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร และจะสามารถขอเงินคืนในส่วนของ 60% ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่

สิทธิของโครงการจะถูกตัดไปหรือไม่

*กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง

*ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง

*สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

-E-Voucher ที่ได้รับภายหลังการเช็คอินวันละ 600 บาท เพื่อซื้อของจากร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ หรือสิทธิจะหมดอายุภายในกี่วัน

E-Voucher ที่ได้รับจากโครงการวันละ 600 บาท จะสามารถใช้งานได้จนถึง 23.59 น. ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรม/ห้องพัก ที่ได้จองไว้กับโครงการ

-สามารทำการจองตั๋วเครื่องบินก่อนจองโรงแรมที่พักได้หรือไม่

ประชาชนสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมก่อน ทั้งนี้การขอรับเงินสนับสนุนได้ ต้องทำการจอง เข้าพัก และ check-out โรงแรมตามเงื่อนไขโครงการและมีการเดินทางและเข้าพักจริง

-วันโดยสารของเที่ยวบินขาไป จะต้องเป็นวันเดียวกับหรือก่อนวันที่ Check in เข้าห้องพักที่ได้รับสิทธิจากโครงการ ต่างกันไม่เกิน 5 วัน นับอย่างไร

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คอิน ตัวอย่างเช่น เข้าพัก Check in วันที่ 10 ตั๋วโดยสารขาไป ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

-หากประชาชนทำการจองตั่วเครื่องบินสำเร็จ เข้าพักในโรงแรมตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว จะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่

เงินสนับสนุนจะได้รับการอนุมัติและโอนเข้า G-wallet ต่อเมื่อตรวจสอบได้ว่า มีการเดินทางจริง ดังนั้นกรณีนี้ จะไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วฯ

-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางภายในวัน 5 วัน ก่อนหรือหลังจากวัน Check in หรือ Check out ของโรงแรมได้ ยังสามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามเงื่อนไขโครงการฯ วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน

-การขอเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบน ในกรณี Check in แล้วยืนยันใบหน้าไม่สำเร็จ ตามเงื่อนไขของโครงการ ประชาชนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเมื่อไหร่

ระยะเวลาการพิจารณาขึ้นอยู่กับโรงแรมส่งเอกสารหลักฐานและคณะกรรมการตามคำสั่ง ททท. ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินแล้ว โดยติดต่อสอบถามสถานะได้ที่เบอร์ 1672

ข้อมูลจาก www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง