การสมัครผู้ประกอบการ ร่วม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 – รายชื่อผู้ประกอบการ

การสมัครผู้ประกอบการ ร่วม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 โรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว,OTOP, สปา/นวดเพื่อสุขภาพ, รถเช่า/เรือเช่า

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 64 เวลา 06.00 เป็นต้นไป (ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จ ในช่วงวันที่ 21 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64 ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

 • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และโรงแรมหรือที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
 • สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 • กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
 • กิจการสุขภาพและความงาม ที่เป็นธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
 • กิจการให้เช่า รถ, เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยว

เงื่อนไขของผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

1. ประเภทของกิจการ อยู่ภายใต้ประเภท ดังนี้

 • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และโรงแรมที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
 • สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 • กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
 • กิจการสุขภาพและความงาม ที่เป็นธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
 • กิจการให้เช่ารถ, เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคท่องเที่ยว

2. ผู้ประกอบการต้องมีบัญชีกรุงไทย เลือกสมัครการใช้บริการได้ทั้งรูปแบบ
บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

 • รูปแบบ บุคคลธรรมดา บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับ หมายเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียน
 • รูปแบบ นิติบุคคล บัญชีกรุงไทย ต้องตรงกับนิติบุคคลที่ใช้ลงทะเบียน

เวลาเปิดทำการให้ลงทะเบียนผ่านระบบ

06:00 – 21:00 น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง