มติครม. ขยาย “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึง 31 ม.ค.64 และอนุมัติ มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

12 ต.ค. 63 มติครม.อนุมัติ ขยาย “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึง 31 ม.ค. 64

• ต่อเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จนถึง 31 ม.ค 2564
• สามารถจองที่พัก ใช้คูปองส่วนลดอาหารในจังหวัดภูมิลำเนาตัวเองได้

ตามคลิปแถลงการนาทีที่ 13:24 Link\

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/videos/1486103414934141/?vh=e&extid=0&d=n

เรื่องน่าสนใจสวัสดิการรัฐ

12 ต.ค. 63 มติครม.อนุมัติ มาตรการ
“ช้อปดีมีคืน”

รายละเอียดมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน

 • เป็นการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564
 • สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่ จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท
 • กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการขาย หนังสือและสินค้า OTOP 
 • โดยไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

  ระยะเวลา 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • มาตรการจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • เพื่อใช้ ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564
 • คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนื่องจากการดำเนิน มาตรการทั้งหมดประมาณ 1.2 แสนล้านบาท 

ผู้ที่ไม่สามารใช้สิทธิ์มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” มีคืนได้

 1. ผู้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. หรือ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้


7 ตุลาคม 2563 / ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 หรือ “ศบศ.” ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคช่วงปลายปี 2563 เพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะเป็นมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้เสียภาษี

โดยมีเป้าหมายที่ผู้มีรายได้ระดับปานกลางและรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper middle income) ในการซื้อสินค้าและได้สิทธิลดหย่อนภาษี ภายใต้ชื่อ โครงการ “ช้อปดีมีคืน”โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาทต่อรายสำหรับในปีภาษีถัดไป โดยให้ซื้อสินค้าถึง 31 ธ.ค. 2563


นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบศ.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มการบริโภคเพิ่มเติมภายใต้ชื่อมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมการอ่าน

ทั้งนี้ จะลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP null

มาตรการนี้จะไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน โดยจะครอบคลุมวันที่ 23 ต.ค.–31 ธ.ค.2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มี.ค.2564 โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 1.2 แสนล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้


ที่ประชุม ศบศ.ยังขยายระยะเวลาการร่วม โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โครงการ “กำลังใจ” ของผู้ใช้สิทธิ์ ออกไปจนถึง 31 ม.ค. 2564

ทำให้ต้องมีการ อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ก E – Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำรบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้

ซึ่งเมื่อเลื่อนขยายระยะเวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โครงการ “กำลังใจ” ออกไปจนถึง 31 ม.ค. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง