ภายใน 2 เดือน รู้ผล เราเที่ยวด้วยกัน และ ทัวร์เที่ยวไทย ไปต่อหรือยุติ จาก Covid-19

เก็บตกมติครม. โครงการกำลังใจภายใน 2 เดือน รู้ผล เราเที่ยวด้วยกัน และ ทัวร์เที่ยวไทย ไปต่อหรือยุติ

มีความเป็นไปได้สูงหากการระบาดโควิดยังคงรุนแรง อาจต้องยุติโครงการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 2 โครงการนี้ .. แต่ได้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการไว้จำนวนมาก

              คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

                1. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาดำเนิน โครงการกำลังใจ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม 2564 เป็นเดือนธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางภายใต้โครงการฯ และเห็นควรให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในระบบ MENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวโดยเร็ว

                2. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับไปพิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทย พร้อมทั้งพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โครงการให้มีความรัดกุมโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อป้องกันมีให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด – 19 อันเนื่องจากการดำเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 อาจจะพิจารณาเสนอขอยุติโครงการฯ และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป

ททท.ยันเดินหน้าทั้ง 2 โครงการ

“ยุทธศักดิ์ สุภสร” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ททท.พิจารณาแล้วยืนยันว่าจะยังคงดึงงบประมาณดังกล่าวไว้และเดินหน้าทั้ง 2 โครงการต่อ เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการเองก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยตรงจากรัฐแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน ททท.เองได้ประเมินแล้วว่า หากรัฐบาลทำการปลดล็อกหรือผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคติดต่อของแต่ละพื้นที่ คนไทยยังอยากออกเดินทางท่องเที่ยว

ดังนั้นแม้ว่าจะเหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือน หรือ 1 เดือนครึ่ง ททท.จะยังคงดำเนินการทั้ง 2 โครงการต่อไปพร้อม ๆ กันแน่นอน โดยเร็วสุดน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน หรือช้าสุดคือเดือนตุลาคมนี้

“ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงและต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนั้น ทางสภาพัฒน์มีความกังวลว่าทั้ง 2 โครงการใหญ่ดังกล่าวนี้จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ เนื่องจากว่ากระบวนการเบิกจ่ายงบต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 จึงให้ทาง ททท. และกระทรวงการท่องเที่ยวฯกลับมาพิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องดำเนินการภายในเดือนตุลาคม 2564

ผู้ว่าการ ททท.ยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาทางสภาพัฒน์ก็ถามมาต่อเนื่องจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งทาง ททท.ก็ยังรอประเมินสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าจะยังเดินหน้าทั้ง 2 โครงการต่อไปมาโดยตลอดเช่นกัน โดยรูปแบบการดำเนินการนั้นคงโฟกัสทำตลาดในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงเป็นหลัก ไม่ปูพรมทั่วประเทศ

พร้อมย้ำว่า ประเด็นสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวไม่สามารถขยับได้ในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการควบคุมโรคติดต่อ ไม่ใช่ไม่มีคนเดินทาง

ขอบคุณที่มาข่าว : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-748965

ข้อมูลเพิ่มเติม : รายละเอียดโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย / ส่วนเราเที่ยวด้วยกันเราทราบกันดีอยู่แล้ว

รายละเอียดเบื้องต้น โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท โดยจำกัดสิทธิ์เพียง 1 ล้านรายเท่านั้น

เป็นการสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายประมาณ 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับวิธีการร่วมโครงการคือ บริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน เพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการ โดยในโปรแกรมจะระบุตัวโรงแรม ร้านอาหาร ไว้อย่างชัดเจน จากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะมีคณะทำงานที่ประเมินเพื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้บริการด้วยโปรแกรมที่เสนอมา ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นในขั้นต้นจะอยู่ที่ประมาณ 12,500 บาทต่อโปรแกรม โดยรัฐบาลจะสนับสนุนประมาณ 40% ไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับสิทธิ์ที่จะใช้ในโครงการนี้มีทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ์ โดยบริษัททัวร์แต่ละแห่งจะรับลูกค้าได้ไม่เกิน 1,000 ราย ส่วนช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ คือเดือน พ.ค.-ส.ค. 2564 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ต้องเข้าไปเลือกโปรแกรมผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากนั้นติดต่อบริษัทนำเที่ยวแล้วชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง