เร็วๆ นี้ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ ใช้สิทธิ์ถึง ก.ย.65

เร็วๆ นี้ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ ใช้สิทธิ์ถึง ก.ย.65

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) วันที่ 6 พ.ค.65 เห็นชอบในหลักการของแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังผ่อนปรนมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ประกอบด้วย

(1) การขยายมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มจำนวน สิทธิอีก 1 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยเป็นสิ้นสุดเดือน ก.ย. 2565

(2) ขยายระยะเวลาปีท่องเที่ยวไทย 2565 – 2566 (Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters)

(3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Unfolding Bangkok ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร อาทิ พื้นที่ Unseen สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พื้นที่ธุรกิจ และพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยวผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมสมัยนิยมและศักยภาพสร้างสรรค์ของประเทศ โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับไปดำเนินการโดยเร็ว

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง