ครม. เคาะ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส (ระยะ) 3 เพิ่ม 2 ล้านสิทธิ์

ครม.อนุมัติ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะ 3 พ.ค. นี้ รอบคอบการใช้สิทธิ-สแกนหน้า

โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะ 3  อนุมัติภายใต้กรอบวงเงินที่เหลืออยู่5,700 ล้านบาท โดยขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ์ (เดิม 6,000,000 สิทธิ์เต็มแล้ว) ซึ่งรายละเอียด ดังนี้

เริ่มเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พ.ค. – 31 ส.ค. 64

เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.2564 และสิ้นสุดโครงการในเดือน 31 ส.ค.2564

ปรับคูปอง เหลือวันละ 600 บาท

ปรับเกณฑ์การใช้สิทธิ์ คือ E-Voucher จะปรับเหลือ 600 บาท/ห้อง/คืน  ราคาเดียวจันทร์-อาทิตย์ ในลักษณะร่วมจ่าย 40% ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคืน

ใช้เที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น

การเดินทางท่องเที่ยว ต้องเป็นการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น 

ต้องจองล่วงหน้า 7 วัน/เช็คอินสแกนใบหน้า ป้องกันโกง

ผู้ใช้บริการประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ทางธนาคารกรุงไทยส่งข้อมูลให้ ททท. เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่า การจองมีความผิดปกติหรือไม่ 

ซึ่งการเข้าพักผู้ใช้สิทธิต้องทำการสแกนใบหน้าเมื่อทำการเช็คอินห้องพัก

พร้อมนำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง (GPS) มาใช้เพื่อระบุตำแหน่งในการยืนยันตัวตน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ 

ผู้ประกอบการเดิม ยืนยัน การเข้าร่วมใหม่ทั้งหมด

โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ให้ผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตรวจสอบ  

พร้อมส่งข้อมูลห้องพักที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไหร่ ขณะที่ทางโรงแรมจะต้องส่งจำนวนห้อง ช่วงราคาห้องสูงสุด-ต่ำสุดให้ ททท. เพื่อตรวจสอบด้วยเช่นกัน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง