คืบหน้า เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง เฟส 3

นำความคืบหน้า เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เฟส 3 มาฝาก

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

ล่าสุด ทททเตรียมแผน ชงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 โดยอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

  • เพิ่มสิทธิ์ห้องพัก 2 ล้านสิทธิ์ 
  • ขยายเวลาใช้สิทธิ์ถึงเดือนกรกฎาคม 
  • ตรวจสอบการบุ๊กกิ้งล่วงหน้าในแต่ละโรงแรม 
  • จองล่วงหน้า 14 วัน เป็นต้น 
  • ส่งเอกสารการใช้สิทธิเช็กอินก่อนโอนเงินให้โรงแรมที่พัก จากเดิมที่ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าระบบตามอัตโนมัติ
  • ปรับลดราคาห้องพักต่อห้อง จากราคา 7,500 บาท มาเป็น 2,700 บาท 
  • เพิ่มการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้โดยสารที่ซื้อ “ตั๋วเครื่องบินประเภทบุฟเฟต์”  ในอัตราคนละ 2,000 บาทซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินต่อใบในปัจจุบัน

คนละครึ่ง เฟส 3 

จะเกิดขึ้นหรือไม่ รอการพิจารณาหลังจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. 64 

แนวความคิด การเสนอรมว.คลังพิจารณาการขยายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต่อหรือไม่

เพื่อรักษาแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นฟูต่อเนื่องผ่านร้านค้าและภาคบริการกว่า 2,000,000 ราย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจับจ่ายใช้สอยคนละครึ่งกับรัฐบาล

  • สิทธิที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ว่าจะเป็น 15 ล้านคนหรือ 30 ล้านคน 
  • วงเงินที่จะให้ในเบื้องต้นรายละ 3,000-3,500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน 

สรุปว่าคงต้องรอแต่ละหน่วยงานทำแผนข้อมูลประกอบเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณา

ทั้งนี้ เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง เฟส 3 ต้องรอความชัดเจนเพราะใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการและพิจารณาเงื่อนไขอย่างรัดกุม ต้องมีข้อมูลต่างๆที่รอบด้าน

 ซึ่งจะตามความคืบหน้ามาฝาก เก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบและใช้จ่ายอย่างประหยัดถูกหลักเกณฑ์เงื่อนไขกันนะ

อ้างอิงข้อมูลขอบคุณ : ประชาชาติธุรกิจ , และเพจต่างๆที่เปยแพร่ให้ทราบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง