เป๋าตัง ปิดปรับระบบเป็นการชั่วคราว จนถึง 25 ก.พ. 64 เวลา 06.00 น.

ล่าสุด 25 ก.พ. 64 06.00 น. App เป๋าตังใช้งานได้ปกติ

เพื่อยกระดับการให้บริการ และรองรับการให้บริการโครงการเราชนะ

ก่อนนี้ 24 ก.พ. 64 เป๋าตัง ขัดข้อง เป็นการชั่วคราว จะปกติ 11.00 น.

ธนาคารจะทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันพุธที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 22.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 06.00 น.

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

กรุงไทย #เป๋าตัง

ขณะนี้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ขัดข้องเป็นการชั่วคราว

ธนาคารอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะกลับมาให้บริการในเวลา 11.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ล่าสุด 11.20!น. ทดลองใช้ app เป็าตัง ใช้ได้ปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

king9