เฮ! 22 ก.พ. เพิ่ม 3 แบงค์รัฐ รับลงทะเบียน “เราชนะ”

เฮ! 22 ก.พ. เพิ่ม 3 แบงค์รัฐ รับลงทะเบียน “เราชนะ”

รัฐมนตรีว่าการก.คลัง สั่งการให้ วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไปประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
สามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart card ไปลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” ได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ขยายเวลา! ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน – กลุ่มพิเศษ ” ถึง 5 มีนาคม 2564

กระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลาลงทะเบียน เราชนะ กลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” ออกไปจากเดิมวันที่ 25 ก.พ. 2564 มาเป็น 5 มี.ค. 2564 แทน

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลงทะเบียน

นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) และต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code)

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องแสดงตนที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเอง โดยไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน (Verification) อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเอง และป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ์

การจ่ายเงิน 2 สัปดาห์ ๆละ จำนวน 3,500 บาท รวม 7,000 บาท

ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน หรือ 7,000 บาทต่อคนตลอดทั้งโครงการ เช่นเดียวกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ

การใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ 5 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรประชาชนได้ที่เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำหรับร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประชาชนในกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” ดังกล่าวที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สามารถนำ “บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด” (Smart Card) ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่

1. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2. จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144

รักษาระยะห่าง

อัพเดท! ล่าสุด ทางเพจเฟซบุ๊ค Krungthai Care ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” แต่ไม่มี Smartphone เปิดจุดบริการพิเศษ 871 จุด ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

รักษาระยะห่าง

รายชื่อจุดบริการพิเศษทั่วประเทศ ให้บริการรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ผู้ไม่มี Smartphone ระหว่างวันที่ 15-5 มี.ค. 2564

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการและวันที่เปิดให้บริการแต่ละจุดบริการ ได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/609

คลิก link เพื่ออ่านรายชื่อแบงก์กรุงไทย ใกล้บ้านได้เลย

https://krungthai.com/Download/promotion/MediaFile_993krungthaionestopservice.pdf

“เราชนะ” ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว ปิดถนนไปเรียบร้อย

กลุ่มชาวบ้าน ผู้ลงทะเบียนเราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน ( วันที่ 15 ก.พ. 64 ) ที่ธนาคารกรุงไทยประชาชนมาเฝ้ารอหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาปัว เต็มหน้าธนาคาร จนล้นออกมาด้านนอกบริเวณท้องถนนสายหลัก น่าน – ท่าวังผา – ปัว บนทางหลวง 101

เรื่องที่เกี่ยวข้อง