เราชนะ ยืนยันตัวตนได้ถึงวันไหน – ตอบ 25 มี.ค. 2564

ยืนยันตัวตนเราชนะได้ถึงวันไหน – ตอบ 25 มี.ค. 2564

ตามไทม์ไลน์ของกระทรวงการคลังระบุว่า สามารถยืนยันตัวตนเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564 ถึง 25 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายเงินได้ถึง 31 พ.ค. 2564

ขั้นตอนยืนยันตัวตนเราชนะ

1. ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังให้เสร็จก่อน

2. เข้าหน้าหลัก G-wallet

3. กดเราชนะ ใช้สิทธิ

4. เปิดใช้สิทธิเราชนะ โดยยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ

5. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

6. ยืนยันตังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

7. กดแสกนใช้สิทธิเราชนะ โดยระบบจะขึ้นจำนวนเงินเราชนะที่สามารถใช้ได้

วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านเป๋าตัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง