7 มี.ค.นี้ ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” วันสุดท้าย ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” ถึง 26 มี.ค.

7 มี.ค.นี้ ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” วันสุดท้าย ปิดระบบลงทะเบียน “เราชนะ” 6 –7 มี.ค. ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” ถึง 26 มี.ค.

7 มี.ค.นี้ ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” วันสุดท้าย

ผู้ประกันตน ม.33 ประกันสังคม ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www. ม33เรารักกัน .com ภายในวันที่ 7 มีนาคมนี้
และจะเริ่มตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564
หากไม่ผ่าน สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มี.ค.64

ปิดระบบลงทะเบียน “เราชนะ” 6 –7 มี.ค. เปิด 8 มี.ค. – 26 มี.ค. 64

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะปิดระบบลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและจะปิดระบบรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 6 –7 มีนาคม 2564 และจะเปิดระบบรับลงทะเบียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

คลิกอ่าน
ไทมไลน์ และ วิธีการสมัคร ม.33 เรารักกัน

จบเนื้อหาม.33 เรารักกัน


ขยายเวลาลงทะเบียน กลุ่มพิเศษ สิ้นสุด 26 มี.ค. 64

กระทรวงการคลัง มีนโยบายให้มีการดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ซึ่งกลุ่มพิเศษบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จึงพิจารณาขยายระยะเวลาการปิดรับลงทะเบียนออกไปจากวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็น วันที่ 26 มีนาคม 2564

“เราชนะ” ปังไม่หยุด ยอดใช้สิทธิ 30.7 ล้านคน เงินสะพัด 7.7 หมื่นล้าน

5 มีนาคม 2564 ความคืบหน้าการใช้สิทธิวงเงินโครงการ “เราชนะ”

ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิแล้วกว่า กว่า 30,700,000 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่.

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 13,700,000 คน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 34,137ล้านบาท.

2. กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง (โครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง) และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง มีจำนวนมากกว่า 16,500,000 คน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 43,442 ล้านบาท.

3. กลุ่มไม่มีสมาร์โฟนที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 500,000 คน

โดยมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่ เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,200,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 77,579 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง