เราชนะ กลุ่มไหนมีสิทธิได้ กลุ่มไหนลงทะเบียนใหม่

เราชนะ กลุ่มไหนมีสิทธิได้ กลุ่มไหนลงทะเบียนใหม่

ที่มา : เพจ krungthaibank

สำหรับคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ

แจก “บัตรเราชนะ” กลุ่มไม่มีมือถือ ลงทะเบียน 15 ก.พ. 64

สำหรับคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก.คลัง จะแจก “บัตรเราชนะ” ให้ใช้จ่ายได้ เมื่อรับเงินงวดแรกให้นำไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้ มูลค่า 3,500 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนเก็บตกกลุ่มนี้ที่ธนาคารขอรัฐ ลงทะเบียนที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เบื้องต้นมี 3 ธนาคารหลัก คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่ม 15 ก.พ.64

พร้อมปลดล็อกให้ใช้ขึ้นแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ จ่ายค่าเช่าบ้าน ซึ่งต้องไม่เป็นนิติบุคคล และผู้ประกอบการต้องไปเปิด App ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง