สรุปให้ มาตรการเยียวยา Covid-19 ระยะ 1 – 3

สรุปให้ มาตรการเยียวยา เราชนะ ม.33เรารักกัน คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการคนจน ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เพิ่มกำลังซื้อ

โครงการเราชนะ

เราชนะได้เพิ่มวงเงินให้ประชาชนอีก 2,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / กลุ่มใช้บัตรประชาชน

เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
งวดที่สองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
งวดที่สองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน

ม. 33 เรารักกันได้เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 2,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

เริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
งวดที่สองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564


โครงการคนละครึ่ง เฟส 3

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 นั้นทางรัฐบาลจะสมทบวงเงินให้คนละ 3,000 บาท ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งนั้นกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านสิทธิ์ ซึ่งวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ คาดเดือนมิถุนายน ระยะโครงการ กรกฎาคม ธันวาคม 64 โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้วันละ 150 บาททุกวันจนครบ 3,000 บาท

โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้

โครงการนี้ที่รัฐบาลออกมาก็เพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง

รัฐบาลจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher)ให้กับประชาชนเพื่อใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนผ่านแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง”
จะได้รับ E-Voucherr จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ภาคต่อในรอบนี้ รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อีก 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

โครงการนี้จะมีการสนับสนุนเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ทุพพลภาพ, ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยหรือจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออีกคนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง