วิธีใช้เงิน “เราชนะ” กลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีแอป ฯลฯ”

วิธีใช้เงิน “เราชนะ” กลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” ไม่มีแอพฯ “เป๋าตัง”

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

กลุ่มไม่มีมือถือ

บุคคลกลุ่ม 3 ประกอบด้วย

– บุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
– บุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
– บุคคลที่ไม่สามารถเข้างานแอป “เป๋าตัง” ได้ 
– บุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไป
“ลงทะเบียนเราชนะ” เอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอป “เป๋าตัง”

ระยะเวลาการงทะเบียน 15 ก.พ.- 5 มี.ค. 64

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 ก.พ.- 5 มี.ค. 64 ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย

22 ก.พ. 64 ลงทะเบียนที่ ธนาคารออมสิน และธกส.ได้

เพิ่มลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารเท่านั้น โดยประชาชนต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

บุคคลที่ติดต่อได้ อาจเป็นตนเองหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ไม่สามารถมอบอำนาจให้สิทธิ์ผู้อื่นทำแทน

ขั้นตอน “ยืนยันตัวตน” ผ่านเครื่องมือของธนาคาร โดยจนท.ดำเนินการให้

 1. เสียบบัตรประชาชนเข้าไปที่เครื่อง EDC
 2. กำหนด PIN หรือรหัสผ่าน 6 หลัก (จดจำรหัสไว้ เพราะรหัสนี้ จะนำใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิ์ “เราชนะ”)
 3. ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า
 4. ถ่ายรูปบัตรประชาชน

ขั้นตอนดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ส่วนประชาชนเพียงทำตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ

การจ่ายเงิน 7,000 บาท แบ่งเป็น 2 ระยะตามเวลาที่ลงทะเบียน

 1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
  – ได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 4,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท (ทุกวันที่ 12, 19 มีนาคม) และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 
  – จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 6,000 บาท และได้รับวงเงินครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นจำนวน 1,000 บาท

ใช้เงินโดยใช้บัตรได้ที่

กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถใช้จ่ายเงิน ที่โอนเข้าเป็นรอบรายสัปดาห์ได้ที่

 • ร้านธงฟ้า
 • ร้านค้าคนละครึ่ง
 • ร้านค้าเราชนะ รวมถึง ผู่ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” เช่น แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดิน MRT

หลักฐานการใช้สิทธิ เราชนะ เฉพาะกลุ่ม 3

บัตรประจำตัวประชาชน  “บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด” ที่มี “ชิพการ์ด” ติดอยู่หลังบัตร 

การจ่ายเงินด้วยสิทธิ ‘เราชนะ’ 

ซื้อของที่ “ร้านค้าธงฟ้า

ใช้ได้กับเครื่องอีดีซี (EDC) ของร้านค้า เหมือนบัตรคนจน

ซื้อของหรือใช้บริการ “ร้านค้าถุงเงิน” คนละครึ่ง

 • นำ “บัตรประชาชน” ไปแสดงต่อร้านค้า 
 • ร้านค้าจะสแกนบัตรประชาชนของท่าน 
 • ยืนยันการชำระเงิน ด้วย รหัสบัตร 6 หลักที่ได้ลงทะเบียน ไว้ 

*** ทั้งนี้การจ่ายเงินยังไม่นิ่ง หน่วยงานรับผิดชอบกำลังปรับปรุงแก้ไขจุดต่างๆ ที่ติดขัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่อง **

วันสิ้นสุดการใช้เงิน

สามารถเก็บสะสมยอดเงินได้ โดยต้องจ่ายให้หมดภายใน 31 พ.ค. 64


อนึ่ง ประชาชนที่ไม่มี “บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด” ติดต่อขอทำบัตรได้ที่
– สำนักงานเขต
– ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
– หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง