ผู้ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ขอทบทวนสิทธิเราชนะได้

8 ก.พ. 64 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ลงใหม่ได้ และหากไม่ได้รับสิทธิเราชนะ แจ้งขอทบทวนสิทธิเราชนะได้

สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 2564

เช็คสิทธิ เราชนะ ผู้ลงทะเบียนใหม่ https://rights.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

8 ก.พ. 64 ประกาศผลคัดกรองคุณสมบัติ ทาง www.เราชนะ.com

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์จากโครงการเราชนะทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com (กลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯใหม่) จะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากการกรอกข้อมูล สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ เมื่อได้รับ SMS แจ้งเตือน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564

ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.เราชนะ.com

กระทรวงการคลัง จะเปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากกระทรวงการคลัง” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

8 ม.ค. ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มลงทะเบียนใหม่

คลิกเลย https://rights.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

ล่าสุด วันนี้ 8 ม.ค. จำนวนมาที่ตรวจสอบสิทธิ์ ผลออกมาว่า ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบมายเลขบัตรประชาชนนี้ ในการตรวจสอบสถานะ กรุณาตรวจสอบเลขบัตรประชาชนใหม่ ซึ่งหมายถึง ลงทะเบียนแล้ว แต่ระบบกำลังตรวจสอบสิทธิ์ จึงไม่พบข้อมูลผลการตรวจสอบของท่าน ต้องรอตรวจสอบให้เสร็จก่อน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนไว้จำนวนมาก

รอการตรวจสอบ
อย่ารีบ ระบบกำลังตรวจอยู่ ขึ้นแบบนี้เยอะ

และเมื่อยังตรวจสอบไม่เสร็จ ก็จะยังขอทบทวนสิทธิ์ไม่ได้ เพราะไม่ตรงเงื่อนไข

ดังนั้นหากไม่พบหมายเลขบัตรประขาขน ควรรอการตรวจสอบสิทธิ์ให้เสร็จก่อน ว่า ท่านได้รับสิทธิ์เราชนะ หรือท่านไม่ได้นับสิทธิ์เราชนะ เพราะเหตุใด ตามรูป

ท่านไดรับสิทธิ เราชนะ
ท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ พร้อมเหตุผล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง