คนละครึ่งรอบล่าสุด ยืนยันตัวตนภายใน 27 ม.ค.-ไม่ต้องลงทะเบียน “เราชนะ”

คนละครึ่งรอบล่าสุด ยืนยันตัวตนภายใน 27 ม.ค.-ไม่ต้องลงทะเบียน “เราชนะ”

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง (จากการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมวันที่ 20 ม.ค. 64).กรุณายืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 เพื่อจะได้ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ.

* ท่านที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราชนะ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ยัง งง กว่าอยู่กลุ่มไหน

เราชนะ กลุ่มไหนมีสิทธิได้ กลุ่มไหนลงทะเบียนใหม่

ที่มา : เพจ krungthaibank

สำหรับคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ

แจก “บัตรเราชนะ” กลุ่มไม่มีมือถือ ลงทะเบียน 15 ก.พ. 64

สำหรับคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก.คลัง จะแจก “บัตรเราชนะ” ให้ใช้จ่ายได้ เมื่อรับเงินงวดแรกให้นำไปซื้อโทรศัพท์มือถือได้ มูลค่า 3,500 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนเก็บตกกลุ่มนี้ที่ธนาคารขอรัฐ ลงทะเบียนที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เบื้องต้นมี 3 ธนาคารหลัก คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่ม 15 ก.พ.64

พร้อมปลดล็อกให้ใช้ขึ้นแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ จ่ายค่าเช่าบ้าน ซึ่งต้องไม่เป็นนิติบุคคล และผู้ประกอบการต้องไปเปิด App ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง