ระบบยืนยันสิทธิ “เราชนะ” ปกติแล้ว

ระบบยืนยัน ใช้สิทธิ “เราชนะ” ปกติแล้ว .. ตั้งรอให้เป็น

หลังจากที่ธนาคารขอปิดระบบยืนยันตัวตนไปก่อนหน้านี้ และแจ้งว่าจะเปิดระบบยืนยันตัวตน 18 ก.พ. 64 เวลา 20.00 น.

ทำให้ผู้ได้รับสิทธิจำนวนมากที่รอยืนยันสิทธิเราชนะ เริ่มเข้ายืนยันสิทธิการใช้เป๋าตัง ช่วง 20.00 – 24.00 น. ซึ่งจะได้คำตอบรับตามรูปภาพ

รอ 30 นาที

ซึ่งบางคนรอระบบตรวจประมาณ 30 นาที บางคนก็จะนานกว่านั้น หรือประสบการณ์ตื่นมาตอนเช้า มี sms เข้า และสิทธิการใช้เงินก็มารออยู่แล้ว เปิด app เจอหน้านี้ ก็ยิ้มออกรเด้บ

เหลือยืนยันใช้สิทธิ

แต่บางคนสแกนหน้าไม่ผ่านซักที แนะนำว่า เดินตรงเข้าธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องไปรอคิว ไปที่ตู้สีเทาๆ

สอดบัตรตรงกลาง

ที่ตู้ตรงกลางจะมีช่องให้เสียบบัตร กดยืนยันตัวตน เสียบบัตร รอครั้งครึ่งหน้าระบบ แจ้งยืนยันตัวตนสำเร็จ

กลับบ้านมาก่อน อาบน้ำอาบท่า ฉีดมาดามเฮง เห็นโฆษณาบ่อย ๆ ก็หอมนะ ปิด มือถือเปิดใหม่

ก็เริ่มยืนยันสอกนบัตร จนขึ้นรหัส สแกนหน้าใหม่ ซึ่งประสบการณ์จะยืนยัน G-weelet app เป๋าตั้งผ่าน

ด่านแรกผ่าน มีเราชนะขึ้นมาให้ยืนยัน ใช้สิทธิเราชนะ

กดใช้สิทธิ

ด่านต่อไปไปยืนยันใช้ กดเข้าไป ทำตามในรูปละ

ยืนยันใช่สิทธิ

ขึ้นรูปนี้ รอๆนิด หรือหลับไปถึงเช้า

ก็จะขึ้นยอดเงิน 2,000 บาท มาให้ พร้อมปุ่มสแกน QR Code จ่ายเงินเราชนะ

ยินดีด้วยคุณใช้เป๋าตังเราชนะได้แล้ว วิธีจ่ายเงินตามนี้

การสแกนใช้เงิน

ส่วนจะซื้ออะไรที่ร้านไหน อยู่จังหวัดไหนไปเลือกดูนะ