การเข้าร่วมเป็น ร้านค้า ผู้ให้บริการ เราชนะ

การเข้าร่วมเป็น ร้านค้า ผู้ให้บริการ เราชนะ

โครงการเราชนะ เปิดให้ร้านค้าและผู้ให้บริหาร สมัครรับชำระเงินในโครงการ เราชนะ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยแบ่งออกประเภทร้านค้าและการลงทะเบียน

ร้านค้าที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ประกอบด้วย

 • ร้านธงฟ้าประชารัฐ
 • ร้านโครงการคนละครึ่ง

การขายทอดตลาดและการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาถ เงิน หรืออัญมณี “สมัครเข้าร่วมเราชนะไม่ได้”

** ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและการค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาถ เงิน หรืออัญมณี ไม่สามารถ เข้าร่วมโครการเราชนะได้

ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านโครงการคนละครึ่งโดย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์
 • ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย หรือ
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือนำแบบฟอร์มคนละครึ่งให้กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านหรือจนท.เขต.(กทม.) ยืนยันการประกอบกิจการและนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทย

ผู้ให้บริการ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการรายย่อยประเภทบริการทั่วไป ที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้
 • ผู้ให้บริการรายย่อย ที่มีใบขับขี่รถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.เราชนะ.com หรือธนาคารกรุงไทย

** ผู้ให้บริการรถโดยสารรายย่อยที่เป็นนิติบุคคลขอให้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทยโดยตรง

จะเข้าร่วมเป็นร้านค้าโครงการ “เราชนะ” ได้อย่างไร

คุณสมบัติร้านค้า

 • บุคคลธรรมดาที่เป็นกิจการประเภทร้านค้า/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป/ร้าน OTOP 
 • ร้านค้าของวิสาหกิจชุมชน
 • ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนชุมชน

ทางเลือกที่ 1

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com (สำหรับกรณีที่ไม่มีบัญชี ธนาคารกรุงไทย ให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชี) 
 • ตรวจสอบร้านค้า
 • เจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการ
 • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน
 • ดาว์นโหลด+ติดตั้ง+ยืนยันตัวตนบนแอปฯ “ถุงเงิน” เพื่อใช้งานแอปในการรับชำระเงินโครงการคนละครึ่ง และโครงเราชนะ

ทางเลือกที่ 2

 • นำแบบฟอร์มไปให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่เขต ลงนามยืนยัน แล้วนำไปยื่นที่สาขาธนาคารกรุงไทย (สำหรับกรณีที่ไม่มีบัญชี ธนาคารกรุงไทย ให้ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชี) 
 • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน
 • ดาว์นโหลด+ติดตั้ง+ยืนยันตัวตนบนแอปฯ “ถุงเงิน” เพื่อใช้งานแอปในการรับชำระเงินโครงการคนละครึ่ง และโครงเราชนะ.

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับร้านค้าประเภทบริการ ที่มิใช่นิติบุคคล

(เฉพาะกิจการประเภทบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการและตรวจสอบได้, บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่, วินมอเตอร์ไซต์, รถตู้โดยสารประจำทาง)

1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

2. สมัครร้านค้าที่ www.เราชนะ.com

3. สมัครแอปพลิเคชันถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

4. เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ

5. โครงการฯ แจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS

6. เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิ์เราชนะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมร้านค้าโครงการเราชนะ

ช่องทางการลงทะเบียน www.เราชนะ.com จะรองรับการสมัครเฉพาะประเภทบริการเท่านั้น กรณีร้านค้าอื่นที่มิใช่ประเภทบริการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้สมัครผ่านช่องทาง โครงการคนละครึ่ง

กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าโดยสารการเดินทาง

 1. 1) ผู้ประกอบด้านขนส่งสาธารณะและส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  1. 1.1 รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซต์) (บัตรประจำตัวขับวินมอเตอร์ไซต์)
  2. 1.2 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร TAXI-METER (ใบอนุญาตขับ TAXI-METER)
  3. 1.3 รถตู้โดยสารประจำทาง ที่จดทะเบียนสำหรับขนส่งสาธารณะ (ใบขับขี่ ท.1 หรือ ท.2)

ทุกประเภทต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ที่ไม่หมดอายุ และบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ ตามกฎหมายและอยู่บนฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก

สำคัญมาก!! ผู้ลงทะเบียนโปรดเลือกประเภทกิจการให้ตรงกับใบอนุญาตประจำตัวผู้ขับขี่ ตามประเภทรถที่ตนเองขับให้บริการ

กลุ่มสมัครเพื่อรับชำระค่าบริการรายย่อยทั่วไป

 1. 2) บริการทุกประเภทที่มีสถานประกอบการชัดเจนและตรวจสอบได้
  1. 2.1 ธุรกิจบริการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการเฉพาะ*
  2. 2.2 ธุรกิจบริการที่ไม่มีใบอนุญาต

*สถานประกอบการตามข้อ 2.1 ต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องและถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อแนะนำ

 • โปรดตรวจสอบการกรอกข้อมูล ชื่อร้าน, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาต, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อผู้ติดต่อ ให้ถูกต้อง
 • ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • กรณีร้านที่ยังไม่เคยสมัครแอปฯถุงเงิน กรุณาติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพื่อสมัครแอปฯถุงเงินหลังลงทะเบียนเรียบร้อย
 • เจ้าหน้าที่โครงการฯจะติดต่อท่านเพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการ

วิธีกรอกข้อมูลสมัครร้านค้าเพื่อสมัครแอปฯ ถุงเงิน ดังนี้

กรอกข้อมูลสมัครร้านค้า

 • ชื่อ-สกุล ผู้ลงทะเบียน
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครถุงเงิน
 • เบอร์มือถือที่จะใช้ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน
 • เลขบัญชีกรุงไทยที่จะใช้รับเงินจากแอปฯ ถุงเงิน (หากท่านยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีและสมัครแอปฯ ถุงเงิน)

กรอกที่อยู่ร้านค้าที่สามารถติดต่อได้

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ที่อยู่
 • ถนน
 • จังหวัด
 • เขต/อำเภอ
 • ตำบล
 • รหัสไปรษณีย์
 • อีเมล (ถ้ามี)

จากนั้นคลิกคำว่า “ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลการลงทะเบียนดำเนินเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ” แล้วคลิก “ลงทะเบียน” ลงทะเบียนเรียบร้อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง