วิธีลงทะเบียน”เราชนะ รับ 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com

วิธีลงทะเบียน “เราชนะ” รับ 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน และมีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดวันแรก 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ลงได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวน จากนั้นตรวจสอบสิทธิ์ ว่า ได้รับสิทธิ์หรือไม่ (อ่าน timelime ..) ในวันที่ 8 ก.พ. 64

โครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน รวมสูงสุด 7,000 บาทต่อคน* โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดย ไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเงินผ่านบัตรได้เลย

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียน รอเช็คสิทธิ 5 ก.พ.64 ที่เว็บเราชนะ.com และกด “ใช้สิทธิ” 18 ก.พ.64

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน จะ ต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

สำหรับกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลใดๆ และไม่มีโทรศัพท์

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลใดๆ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com หากไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้เอกสาร หรือบัตรพิเศษเป็นการตอบรับ กลุ่มนี้เริ่มลงทะเบียน วันที่ 15 ก.พ.64

กลุ่มที่ได้รับเงิน “เราชนะ” โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินผ่านบัตรอัตโนมัติ
 • กลุ่มผู้ที่เคยใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ได้รับเงินช่วยเหลืออัตโนมัติเช่นกัน

ระยะเวลาโครงการ

29 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 *รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ อ่านก่อนลงทะเบียนนะ

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ


ผู้ที่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราชนะ

ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยเปิดวันแรก 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น. โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียน “เราชนะ”

วิธีลงทะเบียน “เราชนะ” รับ 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com มีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

 • ชื่อ-สกุล
 • เลขบัตรประจําตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
 • วันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ

4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป” โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องเข้าแอปฯเป๋าตัง จากนั้น

กดเข้าหน้า G-Wallet ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข เมื่ออ่านถี่ถ้วนแล้วให้

กด “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” จากนั้นระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน

กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน และเข้าสู่หน้าหลัก “เราชนะ”

หากเคยลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ระบบจะแจ้งเตือน

วิธีใช้สิทธิ์เราชนะ ผ่านแอปฯเป๋าตัง มีดังนี้

1. เข้าสู่หน้าหลัก เราชนะ ระบบจะแสดงสิทธิ์หรือวงเงินที่ใช้ได้
2. กดแถบคำว่า “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์”
3. นำโทรศัพท์สแกน QR เราชนะ จากร้านค้าถุงเงิน
4. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า/บริการ
5. กดยืนยันการใช้สิทธิ์
6. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์
7. ระบบจะแสดงสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์.

การรับสิทธิช่วยเหลือ

คลิกภาพใหญ่

วิธีการรับเงินเยียวยา เราชนะ

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :

จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งเป็น

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
  .
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน)

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” :

หากผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา จะได้รับ วงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมตลอดโครงการ 7000 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

หากได้รับสิทธิ แล้วสามารถกดรับเงินใน G-Wallet โดยจะมีแถบเมนู “เราชนะ” เพิ่มขึ้นมา ดังนั้นให้กด “ใช้สิทธิ์” ได้เลย ซึ่งจะมีให้กดยอมรับข้อตกลง และยืนยันจังหวัดที่อยู่ เพิ่มเติม

กลุ่มลงทะเบียนใหม่ :

หลังจากที่ลงทะเบียนในเว็บ www.เราชนะ.com แล้ว และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงินช่วยเหลือ งเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ รวม7,000 บาท

โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับร้านค้า

สาระสำคัญของโครงการเราชนะ (โครงการฯ)

 1. 1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 2. 1.2 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)
  1. (1) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) อยู่แล้วจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
  2. (2) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
  3. (3) วงเงินเพิ่มเติมที่ได้รับจากโครงการฯ กรณีตาม (1) และ (2) สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 3. 1.3 ประชาชนซึ่งไม่ใช่ผู้มีบัตรฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. (1) เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและ/หรือโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ผู้มี “เป๋าตัง”)
  2. (2) ประชาชนนอกเหนือจาก (1) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ลงทะเบียน)
  3. (3) ผู้มี “เป๋าตัง” และผู้ลงทะเบียน จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่
   1. (3.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
   2. (3.2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
   3. (3.3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
   4. (3.4) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
   5. (3.5) ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
   6. (3.6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท
   7. (3.7) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้
    1. (3.7.1) เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
    2. (3.7.2) คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
    3. (3.7.3) ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์
    4. (3.7.4) ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
   8. (3.8) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
   9. (3.9) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 4. 1.4 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มี “เป๋าตัง”
  1. (1) ผู้มี “เป๋าตัง” ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  2. (2) ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
  3. (3) ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากวันที่ดำเนินการตาม (1) เป็นจำนวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
  4. (4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 5. 1.5 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้ลงทะเบียน
  1. (1) ผู้ลงทะเบียนเปิดใช้งาน ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกดยืนยันรับสิทธิตามโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  2. (2) ผู้ลงทะเบียนที่ดำเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
  3. (3) ผู้ลงทะเบียนที่ดำเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากวันที่ดำเนินการตาม (1) เป็นจำนวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564
  4. (4) วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 6. 1.6 ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. (1) เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ หรือ
  2. (2) เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง หรือ
  3. (3) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   1. (3.1) เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1. (3.1.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ
    2. (3.1.2) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือ
    3. (3.1.3) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2. (3.2) มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น
   3. (3.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
   4. (3.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
   5. (3.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
  4. (4) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   1. (4.1) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
   2. (4.2) เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
   3. (4.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
   4. (4.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
   5. (4.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
  5. (5) เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ

ปัญหาการลงทะเบียนเราชนะ ด้วย iPhone

ผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์ Iphone – ไอโฟน ลงทะเบียนไม่ได้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ลงครั้งเดียวผ่าน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง