4 มีนา เช็คสิทธิ์ เราชนะ กลุ่มพิเศษ และผลทบทวนสิทธิ์ รอบแรก

4 มีนาคม เช็คสิทธิ์ กลุ่มพิเศษ เราชนะ รอบแรก และผลทบทวนสิทธิ์ รอบแรก

4 มีนาคม เช็คสิทธิ์ กลุ่มพิเศษ เราชนะ รอบแรก ลงทะเบียน 15 – 21 ก.พ.

ประชาชนที่ลงทะเบียน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มพิเศษรอบแรก ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 .. จำกัดได้มั้ยลงทะเบียนเมื่อไหร่ มีลืม..

กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประกอบด้วย

  • ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
  • ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน
  • ไม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ 
  • ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ตรวจ ผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้ และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท จากนั้นจะได้รับอาทิตย์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ตรวสอบผลการคัดกรองที่ www.เราชนะ.com

รอบที่ 1 :  ตรวจสอบสิทธิ 4 มี.ค.
– ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มีนาคม 2564
– ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564

รอบที่ 2 :  ตรวจสอบสิทธิ 15 มี.ค.- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 
– ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มีนาคม 2564
– ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564


วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน
– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 
– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ” 

ผลออกได้ 2 คำตอบ หรือ อาจมีหาข้อมูลบัตรไม่พบ ลองเช็คว่าเราลงทะเบียนวันไหน รอบแรกหรือเปล่า ลุ้นนะ

1.ได้รับสิทธิเราชนะ

หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

2. ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ

หาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ลงทะเบียน

4 มีนา ลุ้นผล ขอทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบ 1

กลุ่มขอทบทวนสิทธิ เราชนะ รอบแรก

คือ ผู้ขอทบทวนสิทธิเราชนะ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
– วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผลการคัดกรองขอทบทวนสิทธิ
– ระบบจะเริ่มโอนเงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง วันที่ 11 มีนาคม 2564

วิธีตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ” เหมือนกับการเช็คสิทธิ์ปกติ

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

3. กรอกข้อมูล “เช็คสิทธิเราชนะ” ดังนี้

– หมายเลขบัตรประชาชน
– ชื่อและนามสกุลภาษาไทย 
– วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก “ตรวจสอบสถานะ” 

หาก “ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก “ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” ระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณีแต่ละข้อมูลที่ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์