การนำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้สิทธิ์ “เราชนะ”

การนำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิ์ เราชนะ

กลุ่มผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงิน “เราชนะ”

ตั้งแต่ที่5 ก.พ. โครงการ “เราชนะ” ได้โอนเงินและเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้จ่ายเป็นครั้งแรก หลังจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน แม้จะมีปัญหาปิดบริการไปชั่วคราว

รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสิ้น 7,000 บาท รวมระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยมีกำหนด ดังนี้

กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้า
– วันที่ 5 ก.พ. และ 5 มี.ค.
– วันที่ 12 ก.พ. และ 12 มี.ค.
– วันที่ 19 ก.พ. และ 19 มี.ค.
– วันที่ 26 ก.พ. และ 26 มี.ค.

  • รับโอนเงินครั้งแรก (จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท) : วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2564
  • รับโอนครั้งต่อไป (ทุกวันศุกร์) : วันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564
  • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปดาห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน

การใช้จ่ายเงินผ่าน “เราชนะ” เริ่มตั้งแต่ 29 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถสะสมสิทธิ์การใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นสุดโครงการ

ร้านค้าและบริการที่สมัครเข้าโครงการ เราชนะ ได้

การใช้สิทธิ์ เราชนะ ผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 3 ช่องทาง

สิทธิ์ของ “เราชนะ” ทำให้ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  สามารถใช้บัตรจ่ายค่าสินค้า ได้ดังนี้
1. จ่ายผ่าน “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ที่มีเครื่องรับ “บัตรคนจน” หรือ “EDC”
2. ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ผ่าน app ถุงเงิน
3. ร้านเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ ฯลฯ ที่ไม่มีเครื่อง เครื่อง “EDC”

วิธีจ่าย สิทธิ์เราชนะ ผ่านบัตรด้วยเครื่อง EDC

วิธีจ่าย สิทธิ์เราชนะ “ซื้อของร้านธงฟ้าประชารัฐ จ่ายเงินผ่านบัตรด้วยเครื่อง EDC”   อย่าลืมบอกว่าใช้ สิทธิ์เราชนะ เพราะสิทธิ์จะหมดในวันที่ 31 พ.ค.เท่านั้น

โดยการทำรายการผ่านเครื่อง “EDC” สามารถทำได้ ดังนี้

1. เลือกชำระเงินบัตรสวัสดิการ

2. เลือก “สิทธิเราชนะ” ***

3. สอดบัตร

4. ระบุยอดเงินที่ต้องชำระ

5. กดปุ่มสีเขียว เพื่อยืนยันการทำรายการ

วิธีจ่าย สิทธิ์เราชนะ ผ่านบัตร app ถุงเงิน ร้านธงฟ้า และร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ไม่มีเครื่อง EDC

ฝั่งเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการใช้สิทธิ์

ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ร้านค้า/ผู้ให้บริการ สแกนบัตรเพื่อทำรายการ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ยื่น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ให้ร้านค้าสแกน

2. ร้านค้าจะกรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ 

3. ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้าของเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันการทำรายการ

ฝั่งร้านค้า “ถุงเงินธงฟ้า” “คนละครึ่ง” และ “เราชนะ”

ฝั่งร้านค้า “ถุงเงินธงฟ้า” “คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” ที่จะต้องรับเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เลือกเมนู “เราชนะ”

2. เลือกเมนู “บัตรสวัสดิการฯ”

3. สแกนหน้าบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ จากลูกค้า

4. กรอกจำนวนเงิน

5. ยืนยันจำนวนเงินอีกครั้ง

6. ใส่ PIN หรือสแกนหน้าเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7. ระบบขึ้นว่า “รับเงินแล้ว” ถือว่าการทำรายการสมบูรณ์

สำคัญร้านค้าถุงเงินถ่ายสลิปไว้ด้วย และหลักฐานการจ่ายเงินสำเร็จไว้ด้วย เผื่อว่า เมื่อถึงวันโอนเงินกลับ เงินไม่เข้าบัญชี

ทั้งนี้ สิทธิใช้จ่ายเงินเราชนะสำหรับกลุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” จะมีระยะเวลาการใช้เท่ากับกลุ่มอื่นๆ คือต้องใช้ให้หมดภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 หากยังใช้ไม่หมดจะถูก “ตัดสิทธิ” วงเงินส่วนที่เหลือทันที

เรื่องที่เกี่ยวข้อง