เช็คผล กลุ่มทบทวนสิทธิ รับครั้งเดียว 7,000 บาท

เช็กเลย! ประกาศผลทบทวนสิทธิ “เราชนะ” รอบสุดท้าย

ขอบคุณเพจ ไทยคู่ฟ้า

อัพเดทความคืบหน้า การประกาศผลทบทวนสิทธิ “เราชนะ” รอบสุดท้าย สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ทั่วไป เช่น

  • การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • หรือมีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ซึ่งยื่นขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

  • รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

ตรวจผลทบทวนได้ตั้งแต่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา

สามารถตรวจผลการทบทวนสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

25 มี.ค. รับเงินรอบเดียว 7,000 บาท.

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บาท ในวันที่ 25 มี.ค. 64

ใช้เงินผ่านแอป เป๋าตัง ถึง 31 พ.ค. 64

สามารถใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64


เรื่องที่เกี่ยวข้อง