วันนี้ เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีมือถือ รับเงินงวดแรก 4,000

4 มี.ค. เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีมือถือ สมัครรอบ 1 รับเงิน 4,000

5 มี.ค.2564 กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนในรอบ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64 และได้รับสิทธิ เราชนะ หลังเปิดให้เช็คผลการคัดกรองสิทธิ์ไปตั้งแต่วันวาน 4 มี.ค. 64 เช็คผลผ่าน www.เราชนะ.com

จะได้รับเงินมาตรการ “เราชนะ” งวดแรก ผ่านบัตรประชาชน โดยจะได้รับงวดแรก 4,000 บาท เนื่องจากรวมเงินตกเบิกด้วย และงวดต่อไปรับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7.000 บาท

การใช้เงินผ่านบัตรประชาชน

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถใช้สิทธิมาตรการเราชนะกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ

  • ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC 
  • ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
  • ร้านค้าคนละครึ่ง
  • ร้านค้าเราชนะและผู้ประกอบการภาคบริการ เช่น การขนส่งสาธารณะและบุคคลส่วนตัว วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก รถไฟฟ้า รถตู้โดยสาร ฯลฯ

ด้วยการใช้บัตรประชาชนในการจ่ายเงินหรือจ่ายค่าบริการต่างๆ

วิธีการใช้เงินสิทธิ เราชนะ ผ่านบัตรประชาชน

วิธีการใช้บัตรประชาชน ผ่านแอปถุงเงินของ, ร้านแอปถุงเงินคนละครึ่งและร้านแอปถุงเงิรเราชนะ

จะมีเมนูกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มพิเศษ ใช้บัตรประชาชนขึ้นมาในเวอร์ชั่นใหม่

ร้านค้าควร แจ้งยอดเงินคงเหลือก่อน กดชำระเงินให้ลูกค้าทราบก่อน

กรณีลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย จะได้ pin รหัส 6 หลัก กรณีลงทะเบียนกับหน่วยงานอื่นต้องสแกนหน้า หรือ ไปขอ pin 6 หลักที่ธนาคารกรุงไทย

ควรใส่ pin รหัสด้วยตัวเอง โดยร้านค้าส่งให้ลูกค้ากด

กดยืนยันให้ลูกค้าเห็น

ร้านค้าจะได้รับหลักฐานการชำระ