ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เพิ่มสิทธิ์ให้ใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง

ชิมช้อปใช้เฟส3 เพิ่มสิทธิ์ให้ใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com