เกาะกระแส

เกาะกระแส รวบรวมและนำเสนอสถานการณ์ต่างๆ ที่กำลังเป็นกระแส เป็นที่สนใจของสังคมในด้านต่างๆ

เกาะกระแส (Trending topics) ข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน มาตราการต่างๆ ของรัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ ช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการชิมช้อปใช้ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ อย่างประกันสังคมมาตราต่างๆ ประกัน 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้น