วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา คือวันพุธที่ 6 พฤษภาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่ตรงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

คอนเสิร์ตการกุศล เสถียรธรรมสถาน 5 ศิลปิน แอม, ปาน, โบ, อิน บูโดกันแอน 23 ก.พ.นี้

ครั้งแรกและครั้งเดียวกับการรวมศิลปิน ในคอนเสิร์ต “โอมตาเร ตูตาเร ตูเร Celebration Concert” คอนเสิร์ตการกุศล ณ เสถียรธรรมสถาน สร้างองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์

วัดป่าเจริญราช

โครงการปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช มีทั้งหลักสูตรระยะยาว และ ระยะสั้น....