เที่ยวต่างแดน

เที่ยวต่างแดน การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ

แชร์ประสบการ การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศด้วยตัวเอง การเตรียมตัว วางแผน ตลอดจนการเตินทาง ร้านอหารหาร โรงแรมที่พัก พร้อมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในต่างประเทศที่นิยมไปกัน อาทิเช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น

ญี่ปุ่น
สิงคโปร์

ฮ่องกง
ลาว
เมียนมาร์