วันนี้ 15 มี.ค. เช็คผล ยืนยันสิทธิ 4,000 ม.33เรารักกัน

วันแรก 15 มี.ค. เริ่มเช็คผล ยืนยันสิทธิ ม.33เรารักกัน 15 มี.ค.2564     – เริ่มประกาศผลลงทะเบียน เช็คสิทธิ 15-21 มี.ค. ผ่านเว็บไซต์  www.ม33เรารักกัน.com  , 15 มี.ค. ขอทบทวนสิทธิ และ 15 มี.ค. เปิดลงทะเบียน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ไม่เคยลงทะเบียน การตรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ กรอก เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ปี...