สธ.อนุญาตให้ใช้การตรวจ Rapid Antigen Test แยกกักตัวที่บ้าน/ในชุมชน

คลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกักตัวที่บ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยังมีอย่างต่อเนื่องทำให้หลาย รพ. ไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการใหม่โดยให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือที่เรียกว่ากลุ่มสีเขียวในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าระบบรักษาที่เร็วขึ้นไม่ต้องรอเตียงหลายวันจนเสี่ยงที่อาการจะทรุดลง ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เร่งเคลียร์ผู้ป่วยที่กำลังรอเตียงในระบบสายด่วน 1330 ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านทั้งหมดตามมาตรฐานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัยซึ่งมีจำนวน 204 แห่ง ใน กทม. ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวกว่า40,000 ราย หลักการ คือ คลินิกชุมชนอบอุ่นจะติดต่อไปหาผู้ป่วยภายใน 48 ชม. จากนั้นจะส่งเครื่องวัดไข้และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์วิดีโอคอลหาทุกวันเพื่อติดตามประเมินอาการ พร้อมจัดส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ แต่หากผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านมีแนวโน้มอาการแย่ลง คลินิกชุมชนอบอุ่นจะประสานกับ รพ. เพื่อส่งต่อการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป  สธ. อนุญาตให้ใช้การตรวจ Rapid Antigen Test แยกกักตัวที่บ้าน/ ในชุมชน           กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (สีเขียว) เข้าระบบการรักษาเร็ว แจกเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด แพทย์พยาบาลติดตามอาการใกล้ชิดด้วยระบบเทเลเมดิซีน วันละ 2 ครั้ง ส่งต่อโรงพยาบาลเมื่ออาการเปลี่ยนแปลง  ส่งอาหารครบ 3...

1 2 3 7