รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช.

โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

ติดโควิค ไม่ควรซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) มารับประทานเอง ต้องให้แพทย์สั่งจ่าย

ไม่มีอาการไม่ต้องรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ ยาชนิดนี้ต้องได้รับการประเมินอาการและจ่ายยาจากแพทย์ หรือ บุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ATK ขึ้น 2 ขีด สิทธิ เข้ารักษาโควิดอย่างไรบ้าง ?

ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 หลังยกเลิก UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษาโควิดอย่างไรบ้าง ?

1 2 3 8