ครม. อนุมัติงบกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ช่วยป้องกัน Covid-19

ตอบแทนรวมระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 ครม. อนุมัติงบกลาง วงเงิน 677 ล้านบาท เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน ระยะเวลาช่วยเหลือ ลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน รวมระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563...

เป็นทางการ! มาตรการผ่อนคลาย Covid-19 ระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. 63

ศบค.ลดเคอร์ฟิวลง 1 ชม. 5 ทุ่ม - ตี 3 ไฟเขียวเดินทางข้าม จว. เปิดร้านนวดสปา เสริมความงาม เว้นอบไอน้ำ ปลดล็อคโรงหนัง ห้างฯ เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม

1 2 3 5

king9