ประกาศเตือน พี่น้องโคราช พระทองคำ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง พิมาย อ่างลำเชียงไกร เก็บของที่สูง !

⛔ประกาศด่วน ⛔ ประกาศเตือน พี่น้องโคราช พระทองคำ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง พิมาย อ่างลำเชียงไกรแตก ! กองทัพภาคที่ 2 #อ่างลำเชียงไกรแตกแล้วพี่น้องโคราช พระทองคำ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง พิมาย รีบขนของหนีขึ้นที่สูงด่วนซึ่งอ่างลำเชียงไกรล่าง จะต้องระบายน้ำเพิ่มอีกมาก ตั้งแต่วันนี้ จึงขอให้อำเภอด้านท้ายอ่าง ซึ่งมีตั้งแต่ อำเภอโนนไทย โนนสูง เมือง พิมาย ฯลฯ ลงไป...

ยื่นทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ภายใน 31 ต.ค.นี้ – ขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น

ยื่นทบทวนสิทธิ์

ผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ที่เช็คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม (ล่าสุด ณ 27 สิงหาคม และขึ้นแสดงข้อความไม่ได้รับสิทธิเท่านั้น

1 2 3 9