อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ผ่านระบบ e-Form ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.4

นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ผ่านระบบ e-Form เฉพาะเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เท่านั้น

เช็คเลย จุดซื้อสินค้า ราคาถูก ก.พาณิชย์ น้ำมันปาล์ม เหลือ 50 บาท

1.หมูเนื้อแดง ลด 14-20% ราคา 160 บาท/กก. 2.น่องไก่ติดสะโพก ลด 28-35% ราคา 65 บาท/กก. 3.ไข่ไก่คละเบอร์ 2-3 ลด 17-24% แผงละ 95 บาท (เฉลี่ย 3.17 บาท/ฟอง) 4.น้ำตาลทรายขาว 1 กก. ลด 9-17% ราคาถุงละ 20 บาท...

1 2 3 11