ราคา Tesla Model Y ประเทศไทย

รุ่น Performance

รุ่น Rear-Wheel Drive 1,959,000 บาท ลดเหลือ 1,699,000 บาท รุ่น Long Range AWD  2,259,000 บาท ลดเหลือ 1,999,000 บาท รุ่น Performance 2,509,000 บาท ลดเหลือ 2,299,000 บาท

“Rayong Weekday Staycation” by TATRayong

เล่นกีฬาทางน้ำ พายซัพและคายัคตามเส้นทางป่าชายเลน ชมวิวพระเจดีย์

1 2 3 5