เก็บมาฝาก ราคาที่พักน่าสนใจ 60 ปีฟรี 6000 ห้อง เที่ยวทุกที่เท่ทุกสไตล์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Click & Go Thailand “เที่ยวทุกที่ เท่ทุกสไตล์” กับ “60ปีฟรี6000ห้อง” ขนห้องพักราคาดี “จอง1ฟรี1”

พาน้องๆหนูๆใส่แมส เที่ยว 6 สวนสัตว์ ฟรี 15 – 30 มิ.ย. 63 นี้ ช้าจองฟรีเต็ม

จำกัดจำนวนผู้เข้าชมวันละไม่เกิน 2,000 คน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน

ข่าวสาร-ข้อมูลการใช้ทางด่วน และ Easy Pass

กทพ.ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass 5% โดยจะให้ส่วนลดทุกด่านฯ จำนวน 122 ด่าน ทุกสายทางพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.

1 2 3