ยกเลิกเคอร์ฟิว คลายล็อก ระยะ 4 ดื่มในร้านอาหารได้ ยกเว้น ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังปิด

ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 23.00 น. 14 มิ.ย. ส่วนกิจการกิจกรรม เช่น เปิดโรงเรียนขนาดเล็ก อบรม สัมมนา และให้ขายเครื่องดื่มในโรงแรม ร้านอาหาร มีผล 15 มิ.ย.นี้

king9