5 – 6 ก.ค. นี้ วิ่งฟรี ทางด่วน เฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที่ 1 , ศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางด่วน 3 เส้นทาง วันหยุดราชการ ตามเงื่อนไขสัมปทาน รวม 17 วัน

กทพ., BEM และ NECL ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ โดยยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่  เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1)  เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)เส้นทางที่ 3 ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด)