4 – 7 ก.ย. วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ 9 ทางด่วนพิเศษ ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 5 สายทาง

ผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการจราจรสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าจ่าย