ร้านอาหาร บุฟเฟ่ต์ ชาบู ปิ้งย่าง อาหารญี่ปุ่น เข้าร่วมคนละครึ่ง เราชนะ ม.33 เรารักกัน กรุงเทพ

บุฟเฟ่ต์ ชาบู ปิ้งย่าง อาหารญี่ปุ่น เข้าร่วมคนละครึ่ง เราชนะ ม.33 เรารักกัน กรุงเทพ

ร้านบุฟเฟ่ต์ ชาบู อาหารญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง กรุงเทพ ร้านใกล้คุณ

ส่งกำลังใจให้คนลำพะยา และพี่น้องเพื่อนๆ ชาวยะลาที่รักยิ่ง

ขอส่งเพลง กำลังใจ ให้ลำพะยา นี้ แด่วีรชนคนลำพะยา ในฐานะคนยะลาคนหนึ่ง ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆที่อยู่ลำพะยา ผอ.คมศักดิ์ (6/4 ค.บ.), ชาวลำพะยาและเพื่อนๆ พี่น้องหลานๆ ชาวยะลาที่รักทุกคน รักและคิดถึงยะลาเสมอ