ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.คว้า “รางวัลกินรี” แห่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ “ป่าในเมือง”

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.