ระบบ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้ 27 มี.ค. 66 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5