สตช. รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 6,400 อัตรา 30 ต.ค. – 6 พ.ย.นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพศชาย มีคุณสมบัติ อายุ 18-27 ปีบริบูรณ์ ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2563 จำนวน 6,400 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2562 การรับสมัครแบ่งกลุ่มคัดเลือกเป็น...