5 – 6 ก.ค. นี้ วิ่งฟรี ทางด่วน เฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที่ 1 , ศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)