กู้เงินออมสินฉุกเฉิน 500,000- ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผ่อนนาน 10 ปี

สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ และองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน