วิธีตรวจสอบสถานะ “เกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน” รอรับเงินเยียวยา “COVID-19” 15,000 บาท

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" (COVID-19) จำนวน 15,000 บาท ให้กับครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือน