ข่าวสาร-ข้อมูลการใช้ทางด่วน และ Easy Pass

กทพ.ลดค่าผ่านทางพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass 5% โดยจะให้ส่วนลดทุกด่านฯ จำนวน 122 ด่าน ทุกสายทางพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.