ถึงแล้วเบตง

ไม่ได้กิน "ไก่เบตงสับ" ลอด"อุโมงค์เบตง" ถือว่า มาไม่ถึงเบตง